साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ नमुना कानुन

स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७४ (नमुना) ।

मन्त्रालय २०७५ जेठ १० गते बिहीबार १६:४८:०० बजे

स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७४ (नमुना) ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप नमुना कानुन