हाईलाईट:
/ नमुना कानुन

.......गाउँपालिका/ नगरपालिकाकाे सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५ (नमूना)

सङ्घीय मामिला महाशाखा २०७५ चैत्र १० गते आइतबार १६:२३:०० बजे

गाउँपालिका/ नगरपालिकाकाे सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५ (नमूना) को word copy डाउनलोड गर्न  तलको PDF / Word को ICON मा  क्लिक गर्नुहोला ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. .......गाउँपालिका/ नगरपालिकाकाे सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५ (नमूना) २०७५ चैत्र १० गते आइतबार
२. .......गाउँपालिका/ नगरपालिकाकाे सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५ (नमूना) २०७६ माघ २२ गते बुधबार
३. .......गाउँपालिका/ नगरपालिकाकाे सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५ (नमूना) २०७६ माघ २२ गते बुधबार

थप नमुना कानुन