साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Covid-19 सुचना

राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै)

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७६ चैत्र २१ गते शुक्रबार १४:१८:०३ बजे

राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप Covid-19 सुचना