साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३०९
हाइलाइट:
/ Covid-19 सुचना

COVID-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु स्थानीयतह सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६ चैत्र २५ गते मंगलबार २०:१९:२२ बजे

COVID-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु स्थानीयतह सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप Covid-19 सुचना