साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ Covid-19 सुचना

कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी क्वारेन्टाईन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ । (स्थानीय तहहरु सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६ चैत्र १३ गते बिहीबार १८:५४:१४ बजे

श्री स्थानीय तहहरु सबै, कोरोना भाइरस (COVID-19)  सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सन्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ आवश्यक कार्यान्वयनको लागि पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप Covid-19 सुचना