हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
३१. बागमती प्रदेश वाह्रविसे नगरपालिका सिन्धुपाल्चोक Web Site barhabisemun@gmail.com 011-489003
३२. बागमती प्रदेश बलेफी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक Web Site info@balephimun.gov.np 011400536
३३. बागमती प्रदेश हेलम्बु गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक Web Site info@helambumun.gov.np 9851184111
३४. बागमती प्रदेश सुनकोशी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक Web Site info@sunkoshimunsindhupalchowk.gov.np 011-482208
३५. बागमती प्रदेश लिसंखुपाखर गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक Web Site lisankhupakharmun@gmail.com 9702617765
३६. बागमती प्रदेश ईन्द्रावती गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक Web Site info@indrawatimun.gov.np 01-6203090
३७. बागमती प्रदेश जुगल गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक Web Site jugalgaupalika12@gmail.com 011-691054
३८. बागमती प्रदेश त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक Web Site tripurasundarisipa@gmail.com 01-6201663
३९. बागमती प्रदेश उत्तरगया गाउँपालिका रसुवा Web Site info@uttargayamun.gov.np 9851254790
४०. बागमती प्रदेश कालिका गाउँपालिका रसुवा Web Site kalikagaupalika@gmail.com 010-542096
४१. बागमती प्रदेश नौकुण्ड गाउँपालिका रसुवा Web Site naukundagaunpalika@gmail.com 016-924824
४२. बागमती प्रदेश आमाछोदिङमो गाउँपालिका रसुवा Web Site aamachhodingmo@gmail.com 9851235533
४३. बागमती प्रदेश गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका रसुवा Web Site gosaikundapalika@gmail.com 010-541088
४४. बागमती प्रदेश गल्छी गाउँपालिका धादिङ Web Site info@galchhimun.gov.np 010-403192,
४५. बागमती प्रदेश ज्वालामूखी गाउँपालिका धादिङ Web Site info@jwalamukhimun.gov.np 9851215397
Showing 31 to 45 of 119 entries | Takes 0.14 seconds to render