हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१६. बागमती प्रदेश खाँडादेवी गाउँपालिका रामेछाप Web Site khandadevimun@gmail.com 9854026600,
१७. बागमती प्रदेश रामेछाप नगरपालिका रामेछाप Web Site ramechhapmun@gmail.com 048-400012
१८. बागमती प्रदेश विगु गाउँपालिका दोलखा Web Site info@bigumun.gov.np 049-410109
१९. बागमती प्रदेश शैलुङ्ग गाउँपालिका दोलखा Web Site info@shailungmun.gov.np 049-419507
२०. बागमती प्रदेश मेलुङ्ग गाउँपालिका दोलखा Web Site info@melungmun.gov.np 9851149201
२१. बागमती प्रदेश तामाकोशी गाउँपालिका दोलखा Web Site info@tamakoshimun.gov.np 9851205684
२२. बागमती प्रदेश गौरीशङ्कर गाउँपालिका दोलखा Web Site info@gaurishankarmun.gov.np 9854045053
२३. बागमती प्रदेश कालिन्चोक गाउँपालिका दोलखा Web Site kalinchokrmdolakha@gmail.com 049691330
२४. बागमती प्रदेश वैतेश्वर गाउँपालिका दोलखा Web Site info@baiteshwormun.gov.np 9851249203
२५. बागमती प्रदेश भिमेश्वर नगरपालिका दोलखा Web Site ict.bhimeshwor@gmail.com 049-421381
२६. बागमती प्रदेश जिरी नगरपालिका दोलखा Web Site jirimunicipalityjiri@gmail.com 049-414002
२७. बागमती प्रदेश त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक Web Site tripurasundarisipa@gmail.com 01-6201663
२८. बागमती प्रदेश जुगल गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक Web Site jugalgaupalika12@gmail.com 011-691054
२९. बागमती प्रदेश मेलम्ची नगरपालिका सिन्धुपाल्चोक Web Site info@melamchimun.gov.np 011-401089
३०. बागमती प्रदेश चौतारा सागाचोकगढी नगरपालिका सिन्धुपाल्चोक Web Site info@chautaramun.gov.np 011-620477,
Showing 16 to 30 of 119 entries | Takes 0.13 seconds to render