हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
४६. बागमती प्रदेश नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङ Web Site info@neelakanthamun.gov.np 010-520568
४७. बागमती प्रदेश ज्वालामूखी गाउँपालिका धादिङ Web Site info@jwalamukhimun.gov.np 9851215397
४८. बागमती प्रदेश सिद्धलेक गाउँपालिका धादिङ Web Site sidhalekhruralmun@gmail.com 9851313553
४९. बागमती प्रदेश रुवी भ्याली गाउँपालिका धादिङ Web Site rubyvalleymun2017@gmail.com 9851170713
५०. बागमती प्रदेश बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपालिका धादिङ Web Site info@benighatrorangmun.gov.np 010-416000
५१. बागमती प्रदेश नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका धादिङ Web Site netrawatimun@gmail.com 9851100513
५२. बागमती प्रदेश त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका धादिङ Web Site tripurasundaridhading@gmail.com 9851100510
५३. बागमती प्रदेश गल्छी गाउँपालिका धादिङ Web Site info@galchhimun.gov.np 010-403192,
५४. बागमती प्रदेश गजुरी गाउँपालिका धादिङ Web Site info@gajurimun.gov.np 010-402063
५५. बागमती प्रदेश गङ्गाजमुना गाउँपालिका धादिङ Web Site info@gangajamunamun.gov.np 9851208915
५६. बागमती प्रदेश थाक्रे गाउँपालिका धादिङ Web Site info@thakremun.gov.np 01-0415098
५७. बागमती प्रदेश ककनी गाउँपालिका नुवाकोट Web Site ito.kakanimun@gmail.com 010-411022
५८. बागमती प्रदेश किस्पाङ गाउँपालिका नुवाकोट Web Site info@kispangmun.gov.np 010-681217
५९. बागमती प्रदेश सुर्यगढी गाउँपालिका नुवाकोट Web Site info@suryagadhimun.gov.np 010-680042
६०. बागमती प्रदेश शिवपुरी गाउँपालिका नुवाकोट Web Site shivapuri.rmun@gmail.com 010620063
Showing 46 to 60 of 119 entries | Takes 1.11 seconds to render