हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
६१. बागमती प्रदेश सुर्यगढी गाउँपालिका नुवाकोट Web Site info@suryagadhimun.gov.np 010-680042
६२. बागमती प्रदेश लिखु गाउँपालिका नुवाकोट Web Site likhu.nuwakot@gmail.com 010-630022
६३. बागमती प्रदेश म्यागङ गाउँपालिका नुवाकोट Web Site myagangrm@gmail.com 9851219732
६४. बागमती प्रदेश पञ्चकन्या गाउँपालिका नुवाकोट Web Site info@panchakanyamun.gov.np 000000000
६५. बागमती प्रदेश तारकेश्वर गाउँपालिका नुवाकोट Web Site info@tarakeshwormun.gov.np 010-630001
६६. बागमती प्रदेश तादी गाउँपालिका नुवाकोट Web Site ito.tadimun@gmail.com 010-630006
६७. बागमती प्रदेश किस्पाङ गाउँपालिका नुवाकोट Web Site info@kispangmun.gov.np 010-681217
६८. बागमती प्रदेश ककनी गाउँपालिका नुवाकोट Web Site ito.kakanimun@gmail.com 010-411022
६९. बागमती प्रदेश दक्षिणकाली नगरपालिका काठमाण्डौं Web Site info@dakshinkalimun.gov.np 01-4710028
७०. बागमती प्रदेश तारकेश्वर नगरपालिका काठमाण्डौं Web Site tarakeshwormun2071@gmail.com 01-5168111
७१. बागमती प्रदेश टोखा नगरपालिका काठमाण्डौं Web Site info@tokhamun.gov.np 01-4385013
७२. बागमती प्रदेश चन्द्रागिरी नगरपालिका काठमाण्डौं Web Site info@chandragirimun.gov.np 01-4315766
७३. बागमती प्रदेश गोकर्णेश्वर नगरपालिका काठमाण्डौं Web Site gokarneshwormun@gmail.com 01-4914114
७४. बागमती प्रदेश कीर्तिपुर नगरपालिका काठमाण्डौं Web Site ict.munkirtipur@gmail.com 014331693
७५. बागमती प्रदेश शंखरापुर नगरपालिका काठमाण्डौं Web Site shankharapur.municipality@gmail.com 01-4450355
Showing 61 to 75 of 119 entries | Takes 0.13 seconds to render