हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
९१. बागमती प्रदेश नमोबुद्ध नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोक Web Site info@namobuddhamun.gov.np 011-404031
९२. बागमती प्रदेश पनौती नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोक Web Site info@panautimun.gov.np 011440136
९३. बागमती प्रदेश पांचखाल नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोक Web Site panchkhal.municipality@gmail.com 011-499451
९४. बागमती प्रदेश बनेपा नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोक Web Site banepamun@gmail.com 011-662081
९५. बागमती प्रदेश मण्डनदेउपुर नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोक Web Site mandandeupurmu@gmail.com 011-412114
९६. बागमती प्रदेश भुम्लु गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोक Web Site info@bhumlumun.gov.np 9851084808
९७. बागमती प्रदेश बेथानचोक गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोक Web Site info@bethanchowkmun.gov.np 9851225074
९८. बागमती प्रदेश रोशी गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोक Web Site roshi2073@gmail.com 9851201937
९९. बागमती प्रदेश महाभारत गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोक Web Site ito.mahabharatmun@gmail.com 9851255781
१००. बागमती प्रदेश खानीखोला गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोक Web Site info@khanikholamun.gov.np 9851225957
१०१. बागमती प्रदेश चौंरीदेउराली गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोक Web Site ito.chaurideuralimun@gmail.com -
१०२. बागमती प्रदेश तेमाल गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोक Web Site temalmun2@gmail.com 011691149
१०३. बागमती प्रदेश भिमफेदी गाउँपालिका मकवानपुर Web Site ito.bhimphedimun@gmail.com 057410066,
१०४. बागमती प्रदेश हेटौंडा उप-महानगरपालिका मकवानपुर Web Site Info@hetaudamun.gov.np 057-520377
१०५. बागमती प्रदेश मकवानपुरगढी गाउँपालिका मकवानपुर Web Site info@makawanpurgadhimun.gov.np 9855088966
Showing 91 to 105 of 119 entries | Takes 0.98 seconds to render