हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१०६. बागमती प्रदेश कैलाश गाउँपालिका मकवानपुर Web Site info@kailashmun.gov.np 9855088266
१०७. बागमती प्रदेश बकैया गाउँपालिका मकवानपुर Web Site bakaiyagaunpalika@gmail.com 9855088066
१०८. बागमती प्रदेश बाग्मती गाउँपालिका मकवानपुर Web Site bagmatimun.makwanpur@gmail.com 057620476
१०९. बागमती प्रदेश भिमफेदी गाउँपालिका मकवानपुर Web Site ito.bhimphedimun@gmail.com 057410066,
११०. बागमती प्रदेश मकवानपुरगढी गाउँपालिका मकवानपुर Web Site info@makawanpurgadhimun.gov.np 9855088966
१११. बागमती प्रदेश मनहरी गाउँपालिका मकवानपुर Web Site manaharimun@gmail.com 057-419303
११२. बागमती प्रदेश राक्सिराङ्ग गाउँपालिका मकवानपुर Web Site info@raksirangmun.gov.np 9855077601
११३. बागमती प्रदेश भरतपुर महानगरपालिका चितवन Web Site bmc@ntc.net.np 056-525879
११४. बागमती प्रदेश कालिका नगरपालिका चितवन Web Site kalikanagarpalika@gmail.com 056413127
११५. बागमती प्रदेश खैरहनी नगरपालिका चितवन Web Site info@khairahanimun.gov.np 056-582006
११६. बागमती प्रदेश माडी नगरपालिका चितवन Web Site dms.maddimun@gmail.com 056-501041
११७. बागमती प्रदेश रत्ननगर नगरपालिका चितवन Web Site info@ratnanagarmun.gov.np 056-560529
११८. बागमती प्रदेश राप्ती नगरपालिका चितवन Web Site contact@raptimun.gov.np 056-550015
११९. बागमती प्रदेश इच्छाकामना गाउँपालिका चितवन Web Site ichchhakamanaruralmun@gmail.com 056-410111
Showing 106 to 119 of 119 entries | Takes 1.08 seconds to render