साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Promotion Notices
Clear
मिती आ.ब पद सेवा समुह शाखा बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
२०७८-१०-२४ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) वन ने.पा. वा.ला. बढुवा शाखा ४५/२०७८-०७९
२०७८-१०-२३ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग बढुवा शाखा ४०/२०७८-०७९
२०७८-१०-२२ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग मेकानिकल/जनरल मेकानिकल बढुवा शाखा ३७/२०७८-०७९
२०७८-१०-२२ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइड्रोलोजी बढुवा शाखा ३६/२०७८-०७९
२०७८-१०-२२ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइड्रोपावर बढुवा शाखा ३५/२०७८-०७९
२०७८-१०-२१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ इरिगेशन बढुवा शाखा ३४/२०७८-०७९
२०७८-१०-२१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट बढुवा शाखा ३३/२०७८-०७९
२०७८-१०-२१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/स्यानिटरी बढुवा शाखा ३२/२०७८-०७९
२०७८-१०-२६ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क बढुवा शाखा २९
२०७८-१०-२७ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन राजस्व बढुवा शाखा ७७-२०७८/०७९
२०७८-१०-२७ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन लेखा बढुवा शाखा ७६-२०७८/०७९
२०७८-१०-२६ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन बढुवा शाखा ७५-२०७८/०७९
२०७८-१०-२० ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइवे बढुवा शाखा ३१/२०७८-०७९
२०७८-१०-२० ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/जनरल बढुवा शाखा ३०/२०७८-०७९
२०७८-१०-१९ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल लेखापरीक्षण नभएको बढुवा शाखा २८/२०७८-०७९
Showing 61 to 75 of 300 records | Takes 0.31 seconds to load