साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Promotion Notices
Clear
मिती आ.ब पद सेवा समुह शाखा बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
२०७८-११-१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग केमेष्ट्री बढुवा शाखा ९०-०७८/७९
२०७८-११-१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सर्भे बढुवा शाखा ८९-०७८/७९
२०७८-११-१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग माइनिङ्ग बढुवा शाखा ८७-०७८/७९
२०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग मेकानिकल/जनरल मेकानिकल बढुवा शाखा ८६-०७८/७९
२०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइड्रोपावर बढुवा शाखा ८५-०७८/७९
२०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ इरिगेशन बढुवा शाखा ८४-०७८/७९
२०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट बढुवा शाखा ८३-०७८/७९
२०७८-१०-२९ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/स्यानिटरी बढुवा शाखा ८२-०७८/७९
२०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइवे बढुवा शाखा ८१-०७८/७९
२०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/जनरल बढुवा शाखा ८०-०७८/७९
२०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क बढुवा शाखा ७९-२०७८/०७९
२०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल लेखापरीक्षण लेखापरीक्षण बढुवा शाखा ७८-२०७८/०७९
२०७८-१०-२५ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सर्भे बढुवा शाखा १२३/२०७८-०७९
२०७८-१०-२५ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) शिक्षा शिक्षा प्रशासन बढुवा शाखा ४७/२०७८-०७९
२०७८-१०-२५ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) विविध सूचना प्रविधि निर्देशक बढुवा शाखा ४६/२०७८-०७९
Showing 46 to 60 of 300 records | Takes 0.25 seconds to load